Kerkelijke tarieven 2023

De hieronder vermeldde tarieven gelden voor alle parochies binnen de federatie

 

Bij een uitvaart

Kosten

    

Avondwake

 Gebruik van de kerk

   130,00

 Voorganger bij de avondwake

     80,00

 Inzet organist en koor

    105,00

 Condoleance na de avondwake (extra gebruik van de kerk)

     80,00

 

Kerkelijke uitvaart

 Afscheid nemen voor de uitvaartviering

(extra gebruik van de kerk)

   130,00

 Gebruik van de kerk

   260,00

 Voorganger bij de:

Eucharistieviering / Woord- & communieviering / Gebedsdienst

   260,00

 Inzet organist en koor

   105,00

 Inzet koster

     30,00

 Voorganger, aansluitend aan viering, bij de:

Teraardebestelling / Crematieplechtigheid /

Afscheid in rouwcentrum

   120,00

 Condoleance / korte receptie na viering in de kerk

(extra gebruik kerk)

   130,00

 

Uitvaart zonder Kerk

 Voorganger bij: Teraardebestelling / Crematieplechtigheid /

Afscheid in rouwcentrum

   350,00

 

Bijkomende kosten

 Geluidsopname van de viering in de kerk

      30,00

 Koffie/thee 1,00 per consumptie         aantal:      x 1,00 =

 

 Drukwerk 0,30 per liturgieboekje         aantal:      x 0,30 =

 

 Reiskosten voorganger 0,32 per km     aantal:      x 0,32 =

 Andere kerkelijke tarieven

Kosten

    

Kerkelijk

huwelijk

 Voorganger bij de huwelijkssluiting, incl. huwelijksvoorbereiding.

  260,00

 

Huwelijks-voorbereiding

 Inzet pastor. Indien het uitsluitend voorbereiding op het

kerkelijk huwelijk betreft (wordt buiten de federatie voltrokken)

  100,00

 

Aparte

jubileumviering

 Voorganger bij de jubileumviering

  100,00

 

Bijkomende

kosten

 

 Gebruik van de kerk bij huwelijk / aparte jubileumviering

  260,00

 Inzet organist en koor

   105,00

 Inzet koster

    30,00

 Geluidsopname van de viering in de kerk

     30,00

 Korte receptie na viering in de kerk (extra gebruik kerk)

  130,00

 Koffie/thee 1,00 per consumptie        aantal:      x 1,00 =

 Drukwerk 0,30 per liturgieboekje        aantal:      x 0,30 =

 Reiskosten voorganger 0,32 per km    aantal:      x 0,32 =

 

Jubileum

 Inzet voorganger tijdens normale viering

(extra aandacht/voorbereiding)

     50,00

 

Andere

sacramentele bedieningen

 Dopen (incl. doopviering en voorbereiding) per dopeling.

     50,00

 1e H. Communie (incl. viering, voorbereiding) per communicant

     50,00

 H. Vormsel (incl. viering en voorbereiding) per vormeling

     50,00

 Biecht

gratis

 Ziekenzalving / bediening (indien parochiaan) anders 50,00

gratis

 

Misstipendium

 per misintentie bij voorbede af te kondigen, aantal   x 12,00 =