ANBI - Belastingdienst

 

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en en andere katholieke instellingen.

 

De R.K. Federatie H. Maria Magdalena en haar IPCI zijn daardoor ook erkend als ANBI. Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Alle gegevens omtrent de ANBI status van de federatie zijn te vinden op de pagina van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, klik op de knop: 

 

 

 

Voor de volledigheid vindt u hier ook de ANBI-gegevens van de parochies die tot de federatie behoren:

H. Drie-Eenheid

Emmaüsgangers

St. Joris

St. Augustinus

O.L.V. van Lourdes