Wie zijn wij

De R.K. Federatie H. Maria Magdalena is het samenwerkingsverband van vijf zelfstandige parochies in Rotterdam-Zuid, Ridderkerk en Barendrecht.

Het Federatiegebied bevindt zich tussen de Oude en Nieuwe Maas . Een enorm gebied wat op zijn breedst ruim 17 km is.

Het enige stukje wat buiten de federatie valt is de parochie H.H. Michael & Clemens.
Waarom een federatie

Rooms Katholiek Nederland is een tijd bezig met een grote herstructurering van de parochies. Samenwerking, schaalvergroting en efficiencyverbetering zijn de kernwoorden.

Binnen het bisdom Rotterdam is de herstructurering voor een groot deel geëffecuteerd.

Ook voor het gebied Rotterdam Zuid, Ridderkerk en Barendrecht was een nauwere samenwerking een onontkoombaar en noodzakelijk gegeven. De vorming tot federatie startte in september 2010 en eind november 2011 was de oprichting van de federatie een feit. De officiële startdatum was 1 januari 2012.

"Kerk op Zuid"

De "Kerk op Zuid" heeft een behoorlijke geschiedenis van meer dan 135 jaar achter de rug. Het bijzondere is dat de eerste parochie op Zuid, de H.H. Martelaren van Gorcum zo ongeveer hetzelfde verzorgingsgebied had als de gezamenlijke parochies binnen de huidige federatie. In praktische zin was dit natuurlijk veel kleiner omdat de verstedelijking nog lang niet zover was ontwikkeld als nu.

Wilt u meer weten over deze geschiedenis, klik dan op de volgende link < Kerk op Zuid >