Vieringen: Zon-, feestdagen
Elke parochie heeft één of meer kerklocaties. Er is getracht om de eucharistievieringen tijdens de weekenden en feestdagen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat betekent dat in de regel binnen de federatiegebied er tenminste twee kerklocaties zijn waar u de eucharistie kunt vieren.

Voor de andere vieringen verwijzen wij u naar de parochiewebsites