Heeft u er wel eens bij stilgestaan
dat wij al federatie en de zelfstandige parochies géén subsidies krijgen en géén financiele ondersteuning krijgen van het bisdom. Wij zijn geheel afhankelijk van de inkomsten (uit collectes en Actie Kerkbalans) die u als parochianen bijeenbrengt.
Giften zijn natuurlijk ook altijd welkom. Deze zijn (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.

Om de parochiegemeenschap in stand te kunnen houden zijn wij daarom genoodzaakt om voor de kerkelijke diensten die wij aanbieden een vergoeding te vragen.

Binnen het samenwerkingsverband van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena gelden, sinds 1 september 2015, overal dezelfde tarieven.