Contact

Centraal secretariaat

Openingstijden:
dinsdag 9:00 - 17:00 uur
woensdag t/m vrijdag 9:00 - 12:30 uur

Adres:
Reijerdijk 67, 3079 NC Rotterdam

Telefoon: 010-4838390
E-mail: info@hmariamagdalena.nl

Buiten deze tijden (of bij geen bezetting) kan bij dringende zaken via het mobiele telefoonnummer contact gezocht worden:
06-50894495

Bankrekeningnummer (IBAN):
NL61 RABO 0167 8693 88
Centraal secretariaat

Het centraal secretariaat is voor de parochies het "verbindingscentrum" voor het pastoraal team, federatiebestuur en parochiebesturen.
Voor vragen aan pastores (leden van het pastoraal team) , federatiebestuur en algemene zaken kunt u terecht bij:

Hans Uijlenbroek
Medewerker Federale Organisatie
Parochiesecretariaten

Voor de dagelijkse contacten en allerlei parochiële aangelegenheden kunt u terecht bij parochie waar u toe behoort.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de eigen websites van de parochies. Klik op een van de logo's die hierboven staan.
Heilge Drie-Eenheid
dinsdag, donderdag, vrijdag:
9:00 - 12:00 uur
T : 010-4195370
E : drie-eenheid@hetnet.nl
Emmausgangers:
maandag t/m vrijdag:
09:30 - 12:00 uur
T : 010-4830811
E : emmausgangers@hetnet.nl
St. Joris
maandag, woensdag, vrijdag:
09:30 - 12:00 uur
T : 0180-426984
E : secretariaat@sintjorisparochie.nl
St. Augustinus:
maandag, woensdag: 9:30 - 11:30
vrijdag: 11:00-12:00 uur
T : 0180-615903
E : staugustinus@hetnet.nl
O.L.V. van Lourdes:
maandag t/m vrijdag:
10:00 - 12:00 uur
T : 010-4804827
E : lourdesparochie@planet.nl