voor snellere info

Als er bijzondere activiteiten, vieringen, nieuws of gebeurtenissen zijn, wil ik graag via de e-mail direct op de hoogte gebracht worden.

Ook ontvang ik bericht als er een nieuwe uitgave van het Federatiemagazine MMM

(Maria Magdalena Magazine) verschijnt.  

  

Privacyverklaring R.-K. Parochies

en

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018

  

Inzake de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

een Privacyverklaring van toepassing en bovengenoemde reglement opgesteld. De Privacyverklaring en het Algemeen Reglement staan op de website en kunt u downloaden.

De Privacyverklaring ontvangt u automatisch als bijlage bij de kopiebevestiging.

  

Hieronder vindt u een vraag die voor u van belang is en waarvoor wij (vooraf)

uw toestemming moeten vragen.

Bij twijfel over de uitleg in de verkorte versie verwijzen wij altijd naar de volledige Privacyverklaring en/of het Algemeen Reglement.

 

Gegevens m.b.t. Informatievoorziening (digitale Nieuwsbrief) 

Akkoord

De aanvrager wil de Nieuwsbrief ontvangen en gaat akkoord met het opnemen van gegevens in een aparte database.

Niet akkoord

De aanvrager wenst geen Nieuwsbrief te ontvangen.

De hier ingevulde gegevens worden in een ander digitaal bestand opgeslagen. Dit bestand kan zowel intern als bij een derde partij in beheer zijn. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het benaderen met de digitale Nieuwsbrief van de Federatie H. Maria Magdalena. Deze gegevens zullen nooit aan een derde partij ter beschikking worden gesteld voor wat voor andere  doeleinden dan ook.

Dit betreft de gegevens: e-mailadres; geslacht (man/vrouw/familie); voorletters; achternaam; hoe uw gegevens zijn binnengekomen (via snelle info). Een verzoek tot inzage is mogelijk.

 

Een verzoek tot verwijdering of het niet opnemen in dit bestand zal altijd in acht worden genomen. U kunt zich ook te allen tijde afmelden door de "uitschrijven-link" te gebruiken die onderaan elke nieuwsbrief van ons staat.

 

 
 
E-mailadres:
Het door u ingevulde e-mailadres wordt gebruikt voor de verzending van berichten.
   
Gegevens   man   vrouw

Achternaam:

Voorletters:

Lid van welke Parochie (kerk)
Staat u al ingeschreven als kerklid van onze parochie?

  ja      nee, staat u ergens anders al ingeschreven?

nee

 ja  --> bij welke parochie?

naam: 

plaats:

Wilt u bij ons ingeschreven worden?

ja   nee

Toelichting

 

Heeft uzelf nog iets toe te lichten of te vragen?

   

Kopiemail 

U krijgt automatisch een kopie van dit bericht toegestuurd

met daarbij de Privacyverklaring.